Екип

Д-р Бойко Николов


Д-р Бойко Николов    Д-р Бойко Николов   

Д-р Бойко Симеонов Николов e роден на 29/ 10/ 1966г. в гр. София

През 1984 г. завършва 118- ЕСПТУ ” Л. Стоянов” - кв. Младост и УПК към СПТУ по автотранспорт кв. Редута.

В периода 1984- 1986 г. отбива редовна военна служба в АШВСМ ” Чавдар” София, ФК ” Червено знаме” Павликени, под. №26690 гр. Павликени.

През 1991 г. завършва Стоматологичен факултет на МА София.

От лятото на 1991 г. постъпва на работа в поливалентен стоматологичен кабинет на обединена курортна поликлиника в СКК Момин проход.

През майска сесия на 1996 г. придобива специалност” Обща стоматология”.

През пролетта на 1998 г. постъпва на работа в стоматологичен кабинет в
“ Център за лечение на деца с церебрална парализа” в кв.” Красна поляна” с директор доц. Иван Чавдаров.

От септември 1999г. работи в собствена частна практика по дентална медицина ЕТ “ БОНИДЕНТ”- АИППДМП.

Член на Български Зъболекарски Съюз./БЗС/

Член на Българско Ендодонтско общество./БЕО/

Активно посещава курсове за следдипломна квалификация.


Екипа


Марина Николова - офис мениджър


Марина Иванова Николова e родена на 07/02/1967 г. В гр. София. Завършва 7 ЕСПУ през 1984г, a впоследстви и УНСС през 1992г.

Започва трудовата си кариера във вестник „Труд” ,в последствие работи в частни фирми и от 2014 г.се присъединява към колектива на „ БониДент”

Марина Иванова Николова    Марина Иванова Николова   

М.с. Йоланда Владимирова


М.с. Йоланда Крум Владимирова- родена на 26,08,1971г. в гр. София завършва 68- ЕСПТУ през1989г.

Марина Иванова Николова    Марина Иванова Николова   

През 1993г. завършва Полувиш медицински институт “Филаретова”.

Започва работа в МБСМП ” Пирогов” ІV хирургична клиника през 1993 г.

От началото на 2001г. работи като дентален асистент в “ БОНИДЕНТ”.

През 2006г. придобива бакалавърска степен по „Специалист по здравни грижи”

Член на Българската асоцияция на професионалистите по здравни грижи.

Посещава курсове за след дипломна квалификация.

 


Как работим ние?

“БОНИДЕНТ" работи само с предварително записване!!!

Всички прегледи и манипулации се извършват с фиксирани часове за всеки един пациент, така че на никой да не му се налага да чака. Ние ценим вашето и нашето време.

Спешните случаи/ болка, подутина,...../ на наши постоянни пациенти , се приемат след предварителна уговорка по телефона: 02 875 32 48


Местоположение